نمایش 1–8 از 10 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

Summer Bull

This token has a canvas physical artwork for participate in exhibition that will be sent to you one month after purchase. (send mail) this digital frame is a part of my AI Art, using Deep Learning based neural networks.

نشان

به طور کامل توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است! با همکاری انسان.
یک اثر هنری اصل که تنها شما مالک آن خواهید بود. با چاپ منحصر به فرد بر روی بوم با قاب زیبا.
 • سبکی از هنر هوش مصنوعی
 • ارسال و بسته بندی رایگان
 • 7 روز امکان بازگشت پول
 • ارسال اثر هنری پس از 5 روز کاری
 • چاپ ویژه بر روی بوم با کیفیت
 • گواهی اصالت دیجیتالی امضا شده (نام گیرنده را در آدرس حمل و نقل وارد کنید)
 • در صورت درخواست، پس از تکمیل سفارش، فایل دیجیتالی تصویر از طریق ایمیل برای شما ارسال می شود.

ضیافت

به طور کامل توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است! با همکاری انسان.
یک اثر هنری اصل که تنها شما مالک آن خواهید بود. با چاپ منحصر به فرد بر روی بوم با قاب زیبا.
 • سبکی از هنر هوش مصنوعی
 • ارسال و بسته بندی رایگان
 • 7 روز امکان بازگشت پول
 • ارسال اثر هنری پس از 5 روز کاری
 • چاپ ویژه بر روی بوم با کیفیت
 • گواهی اصالت دیجیتالی امضا شده (نام گیرنده را در آدرس حمل و نقل وارد کنید)
 • در صورت درخواست، پس از تکمیل سفارش، فایل دیجیتالی تصویر از طریق ایمیل برای شما ارسال می شود.

قاب ها

به طور کامل توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است! با همکاری انسان.
یک اثر هنری اصل که تنها شما مالک آن خواهید بود. با چاپ منحصر به فرد بر روی بوم با قاب زیبا.
 • سبکی از هنر هوش مصنوعی
 • ارسال و بسته بندی رایگان
 • 7 روز امکان بازگشت پول
 • ارسال اثر هنری پس از 5 روز کاری
 • چاپ ویژه بر روی بوم با کیفیت
 • گواهی اصالت دیجیتالی امضا شده (نام گیرنده را در آدرس حمل و نقل وارد کنید)
 • در صورت درخواست، پس از تکمیل سفارش، فایل دیجیتالی تصویر از طریق ایمیل برای شما ارسال می شود.

انعکاس سبز

به طور کامل توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است! با همکاری انسان.
یک اثر هنری اصل که تنها شما مالک آن خواهید بود. با چاپ منحصر به فرد بر روی بوم با قاب زیبا.
 • سبکی از هنر هوش مصنوعی
 • ارسال و بسته بندی رایگان
 • 7 روز امکان بازگشت پول
 • ارسال اثر هنری پس از 5 روز کاری
 • چاپ ویژه بر روی بوم با کیفیت
 • گواهی اصالت دیجیتالی امضا شده (نام گیرنده را در آدرس حمل و نقل وارد کنید)
 • در صورت درخواست، پس از تکمیل سفارش، فایل دیجیتالی تصویر از طریق ایمیل برای شما ارسال می شود.

قرنطینه از مجموعه ی ابرشهر بی ستاره

 • به طور کامل توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است! با همکاری انسان.
  یک اثر هنری اصل که تنها شما مالک آن خواهید بود. با چاپ منحصر به فرد بر روی بوم با قاب زیبا.
  • سبکی از هنر هوش مصنوعی
  • ارسال و بسته بندی رایگان
  • 7 روز امکان بازگشت پول
  • ارسال اثر هنری پس از 5 روز کاری
  • چاپ ویژه بر روی بوم با کیفیت
  • گواهی اصالت دیجیتالی امضا شده (نام گیرنده را در آدرس حمل و نقل وارد کنید)
  • در صورت درخواست، پس از تکمیل سفارش، فایل دیجیتالی تصویر از طریق ایمیل برای شما ارسال می شود.

بازار

به طور کامل توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است! با همکاری انسان.
یک اثر هنری اصل که تنها شما مالک آن خواهید بود. با چاپ منحصر به فرد بر روی بوم با قاب زیبا.
 • سبکی از هنر هوش مصنوعی
 • ارسال و بسته بندی رایگان
 • 7 روز امکان بازگشت پول
 • ارسال اثر هنری پس از 5 روز کاری
 • چاپ ویژه بر روی بوم با کیفیت
 • گواهی اصالت دیجیتالی امضا شده (نام گیرنده را در آدرس حمل و نقل وارد کنید)
 • در صورت درخواست، پس از تکمیل سفارش، فایل دیجیتالی تصویر از طریق ایمیل برای شما ارسال می شود.

ماموریت

 • به طور کامل توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است! با همکاری انسان.
  یک اثر هنری اصل که تنها شما مالک آن خواهید بود. با چاپ منحصر به فرد بر روی بوم با قاب زیبا.
  • سبکی از هنر هوش مصنوعی
  • ارسال و بسته بندی رایگان
  • 7 روز امکان بازگشت پول
  • ارسال اثر هنری پس از 5 روز کاری
  • چاپ ویژه بر روی بوم با کیفیت
  • گواهی اصالت دیجیتالی امضا شده (نام گیرنده را در آدرس حمل و نقل وارد کنید)
  • در صورت درخواست، پس از تکمیل سفارش، فایل دیجیتالی تصویر از طریق ایمیل برای شما ارسال می شود.